Централна автогара – София

www.centralnaavtogara.bg

От Централна автогара – София за страната и чужбина тръгват едновременно между 47 и 50 автобуса от 50 сектора.

За клиентите от цялата страна е открита денонощна информационна линия на телефон – 0900 63 099 за всички оператори (Разговорът се таксува 0,60 лв./мин.)

Централна автогара – София се намира на адрес бул. „Кн. Мария Луиза” №100.