Исторически музей – Бяла черква

Само на 3 км южно от  Павликени, на левия бряг на река Росица, се намира град Бяла черква – селище, съчетало изключително богата история, култура и традиции. Те са представени в пет музейни експозиции: Исторически музей, Къща-музей „Цанко Церковски”, Къща-музей „Райко Даскалов”, Природонаучен музей „Към природата с любов” и Етнографска експозиция.

Частица от българския дух ще Ви докосне и остане в спомените Ви, посещавайки музеите, историческата църква „Св. Димитър“, 12-те монументални паметника и историческите местности в околностите на града.

Исторически музей – Бяла черква

гр. Бяла черква 5220, ул. „Ц. Церковски“ 6, тел.: 0882 556 599; 0882 559 133; 06134/ 25 33

e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg     

 www.museumbcherkva.com