Благотворителен концерт „ОТ БОЯНА – ЗА БОЯНА“

Медийна компания К и П Адвъртайзинг, издател на списание Дестинация България, съвместно с читалище „Виделина – кв. Бояна 1919 г.“, организираха благотворителен концерт „ОТ БОЯНА – ЗА БОЯНА“, който се проведе на 18 април 2022 г. в салона на читалището. Официален гост на събитието бе кметът на район Витоша инж. Теодор Петков.

Дни преди Великденските празници, пълната зала и интересът към инициативата доказаха колко важно е съхраняването и предаването на нашите деца на българските традиции и обичаи, което е и богатството на нашата народна култура. В програмата взеха участие детските школи към читалище „Виделина – кв. Бояна 1919 г.“ – по народни танци с хореограф и ръководител г-н Ивайло Димитров; по народно пеене с ръководител г-жа Галя Хараламбиева; клуб по спортни танци „Денс Меджик“ с ръководители г-н Кристиян Петков и г-жа Мариета Чалъкова; ученици от 52 ОУ „Цанко Церковски“ с ръководители г-жа Антоанета Вучкова и г-жа Янита Ценова и децата – Дияна Алексиева и Стефан Иванов от 60 ДГ „Бор“, с директор г-жа Надя Велкова. Гост изпълнител на концерта бе г-жа Моника Кировска – професор по музика. Организирана бе и томбола с благотворителна цел и с много награди.