Be the Change – Каварна

В периода от 12-ти до 18-ти октомври 2023 година в град Каварна се състоя младежки обмен “Be the Change”. Обменът бе част от едногодишен проект за стратегическо партньорство на тема развитие на социално предприемачество у младите хора на възраст 15-18 години в малките населени места и селските райони. В проекта участват 3 неправителствени организации – Сдружение Зарика, Завод Аспира, Фондация ICAD и е подкрепен и съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Организация-домакин бе Зарика, а всички участници бяха настанени в Къща за гости “Наш дом”. Заниманията се провеждаха в Общински детски комплекс – град Каварна.

В обмена се включиха общо 20 участници от България, Словения и Полша, както и трима ученици от ПЗГ “Кл. Ар. Тимирязев” – град Каварна. Младежите участваха в различни игри и занимания с методи от неформалното образование, с цел да развият предприемачески умения и да се вдъхновят да допринасят към положителна социална промяна. Един от акцентите беше и организирането на “Be the Change” флашмоб, който се осъществи на главния площад на гр. Каварна на 16-ти октомври.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.