Министерство на туризма и Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти обединиха своите усилия в съвместно сътрудничество

Зарица Динкова: Министерство на туризма предприе поредна стъпка в посока развитие, популяризиране и утвърждаване на българския туризъм

Министерство на туризма и Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти /ЕКТАА/ подписаха споразумение за съвместно сътрудничество за популяризиране на България като туристическа дестинация и идентифицирането ѝ като „Предпочитана дестинация на EКTAA“ за 2024 г. Това е изключителна възможност за туристическия бранш у нас, тъй като мрежата от туроператори членове на ЕКТАА наброява 80 000 туристически агенции.

„В сектор, в който всяко сътрудничество е от ключово значение ние отчитаме необходимостта от обединяване на усилията на публичния и неправителствения сектор в туризма. Само по този начин, всички ние – институциите, неправителственият сектор и туристическият бранш ще се радваме на просперитета на един от най-важните и динамични сектори в българската икономика“. Това каза министърът на туризма Зарица Динкова при подписване на споразумението.

Генералният секретар на ЕКТАА Ерик Дресин подчерта, че Програмата „Предпочитана дестинация на EКTAA“ е допълнителен инструмент в ръцете на Министерството на туризма чрез, който България ще бъде популяризирана в B2B сферата. „Ние планираме различни инициативи, които да бъдат в услуга на туристическия сектор в България, който е прекрасен, но същевременно има потенциал за развитие, за да може страната ви да бъде предпочитана дестинация за Европа“, каза още Дресин.

            Министър Динкова също така изтъкна, че желанието на Министерството е да бъде максимално полезно и в синхрон с индустрията, а нейните цели за по-добро икономическо представяне и растеж са основен приоритет и за нея. Именно заради това публичният неправителственият сектор ще си сътрудничат координирано, за да бъде намерена най-добрата форма за работа с ЕКТАА.

            Съгласно споразумението ще бъде изработен календар със събития и дейности, които Министерството ще приоритизира, а за целта на сътрудничеството с ЕКТАА са отделени 300 000 лв.

            Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти е основана през 1961 година. ЕКТАА членуват общо 30 европейски асоциации,  представлявайки повече 80 000 туристически агенции и туроператори с общ годишен оборот над 80 000 милиона ЕВРО.

ЕКТАА  представлява и защитава правата и  интересите на Европейските туроператори и туристически агенти, като чрез работните си комисиии Секретариата, установен в Брюксел, осъществява  непрекъснат и пряк мониторинг на всички действия на Европейската Комисия,  Европейския Парламент и Европейските институции, свързани директно или косвено с туризма.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.