Как Община Костенец е готова да посрещне предстоящите светли празници, за да могат жителите в региона да се почувстват празнично? Поставили сме си високи цели за следващия мандат и ще работим в посока осъществяването им, но сега наистина е време за празници. Затова мога да споделя, че съвместно с образователнитеПОВЕЧЕ

Община Костенец се намира на стратегически важен кръстопът, който се определя от близостта й до двата най-големи града – София и Пловдив, както и 5-те национални курорта в района – Момин Проход, Вили Костенец, Пчелински бани, Долна баня и Боровец. Достъпът до общината е лесен и удобен.   Благодарение наПОВЕЧЕ