Само на 3 км южно от Павликени, на левия бряг на река Росица, се намира град Бяла черква – селище, съчетало изключително богата история, култура и традиции. Те са представени в пет музейни експозиции: Исторически музей, Къща-музей „Цанко Церковски”, Къща-музей „Райко Даскалов”, Природонаучен музей „Към природата с любов” и Етнографска експозиция.ПОВЕЧЕ