Мисията на „Приятели на Черно море“ е свързана със защитата, опазването и възстановяването на черноморската екосистема, опазването на морските биологични ресурси, гарантирането на дългосрочната им експлоатация и ползи за поколенията – днес и напред във времето.ПОВЕЧЕ