Община Рудозем

www.rudozem.bg

В най-югоизточните части на Западните Родопи, по долината на реките Арда, Чепинска и Елховска, е разположена Община Рудозем.
Разположена във величествената Родопа планина, Община Рудозем привлича вниманието на туристите, които обичат да се наслаждават на красотата на природата и в същото време да се запознаят с историята, която е изключително богата и интересна по тези места.
С развитието на рудодобива и рудопреработвателната промишленост градът се развива и това се превръща в основен поминък в региона. Затова и празникът на Рудозем е „Ден на миньора“, честван обикновено третата седмица на месец август – в петък, събота и неделя.


Многобройните забележителности, еко пътеки и магически места, сякаш недокоснати от човешка ръка и носещи история от далечни векове, привличат туристи от близки и далечни места.
Екопътеката Кечи Кая – Козник разкрива пред погледа на туристите спиращи дъха гледки. Там може да бъде видян скалният феномен Главата, а в непосредствена близост се намира и крепостта „Козник“, разположена на скала над града. Като елемент от цялата крепостна система, в миналото тя е служела за отбрана на Родопите. До момента от крепостта „Козник” е разкопан около 50 м зид с дебелина от около 1.5 м. На места височината му достига до 2 м. Намерени са парчета керамика от различни епохи. Открито е и древно римско светилище. Това е една от важните родопски твърдини. Крепостта „Козник“ често се споменава от летописците на византийските императори.
Тракийско скално светилище, късно-античната крепост „Ченгеле кале“ и редица исторически местности са само част от обектите, с които Община Рудозем развива своя екотуризъм. В близост до самия център на град Рудозем пък се намира двусводест мост, за който се смята, че е запазен още от османско време. Той е заострен в средата, което, според специалистите, е типичния за османците стил на строеж.


На територията на Община Рудозем се простират няколко екопътеки, които позволяват на туристите да видят различни диви места в планината, много от които пазят легенди и предания от отминали епохи.
През античността именно през Рудозем е минавал презродопският кервански път, свързващ Тракия с Беломорската равнина. На територията на общината са открити и регистрирани 20 обекта с различен характер от предримската, римската и късноантичната епоха, и Средновековието. Това са селища, некрополи, руини от църкви, крепости и древни пътища.
При проучването на керамичния материал е установено, че регионът е населен още през ранножелязната епоха – 1200 – 600 г. пр.н.е.
Днес Община Рудозем опазва историята и природните дадености като ги прави достъпни за любопитните погледи на света.