Община Самоков се отличава с модерен облик, съчетавайки в своето развитие историческо наследство, култура, спортен дух и прелестите на обкръжаващата природа. С прохладно лято и снежна зима с много слънчеви дни, Самоков е привлекателно място за посещение и почивка през цялата година с разнообразни възможности за туризъм.ПОВЕЧЕ