VIP COMMUNICATION представя значими постижения в различни сфери на бизнеса, туристическата индустрия, здравеопазването, образованието, международните отношения и други сфери от обществения живот.ПОВЕЧЕ

Зала Рейнбоу Плаза разполага с прекрасна сцена с елегантен подход към нея. Мултимедийна инсталация с FULL HD резолюция и формат 16:9 с визуализация на големи екрани!ПОВЕЧЕ