Най – голямото богатство на Вършец са чистият въздух и бликащите минерални извори със силно лечебно действие. Близостта с вековните гори, красиви и разнообразни пейзажи, както и до втория по големина изкуствен парк в България, го прави привлекателен за всички видове туризъм.ПОВЕЧЕ

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД е гръбнакът на българската балнеология и държи 60% от пазара на медицинските услуги в България в областта на физикалната и рехабилитационна медицина. „СБР-НК“ ЕАД е носител на златна статуетка „Световен стандарт за качество“ на международната организация Business Initiative Directions (BID), връчен на ХХI конгрес на BID в Париж с участието на фирми от 85 държави. ПОВЕЧЕ