Приятели на Черно море

ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА

+359 892 208 930
e-mail: office@friends-blacksea.org
https://friends-blacksea.org/bg/

Мисията на „Приятели на Черно море“ е свързана със защитата, опазването и възстановяването на черноморската екосистема, опазването на морските биологични ресурси, гарантирането на дългосрочната им експлоатация и ползи за поколенията – днес и напред във времето.

Сдружението е официален член и единствен партньор в България на Seas At Risk – една от най-престижните неправителствени организации в Европа, в която членуват редица неправителствени организации, посветили дейността си на околната среда.
“Приятели на Черно море“ обединява усилията си с всички организации, които работят ефективно за опазването и възстановяването на морската среда. Основните принципи на организацията са свързани с устойчивостта, предпазните мерки, интеграцията и демократизацията в сектора.
„Приятели на Черно море“ е в Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море (КСЧМ), където насърчава балансираното представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите, допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, а към момента е една от малкото легитимни организации в България, ангажирани с това.
Екологичната насоченост на организацията привлича в редиците й както рибари и производители на рибни продукти, така и хотелиери, ресторантьори, учени, студенти, издателства и много други, обединени от идеята за здрава черноморска екосистема.