Музеен комплекс Цари Мали Град

www.carimaligrad.com

Вече пет години Музеен комплекс Цари Мали Град посреща своите гости и задоволява разнообразните потребности на любителите на природата и културното наследство. Атрактивният достъп – въжено-релсово транспортно съоръжение, две туристически еко пътеки и обходен автомобилен път, разнообразните експозиции в крепостта и великолепната паркова среда привлякоха 1 млн. и 60 хил. посетители за пет години.

Благодарение на сключения през месец май договор между Цари Мали Град и Частен музей „Арете” експозицията е обновявена с над 600 оригинални археологически ценности от Античността и Средновековието. Колекцията „Арес” е експонирана под наслов „Спасени богатства от България” и е първата археологическа колекция, регистрирана по Закона за културното наследство. Разделена е на 5 теми: власт – цар; труд – стопанин; бран – воин; вяра – бог и мъж – любов. Представени са богати колекции с тракийско въоръжение от ранножелязната епоха, златни и сребърни накити и аксесоари, многобройна колекция от фибули, апликации, инструменти, бронзови и мраморни статуетки, римски надгробни и оброчни плочи и цялостна възстановка на римска колесница от II век. Експонатите са надеждно подредени, като е изработено и допълнително ефектно осветление. Всички те представят идеите на тракийския орфизъм в хронологичен ред от праисторията до ранното средновековие. Посетителите на комплекса ще обогатят с нови знания и впечатления своето преживяване в района на с. Белчин с един приятен бонус в досега с природата, минералните басейни и туристическите маршрути. Всеки е добре дошъл!