Туризъм и работа: по-добро бъдеще за всеки

Николина Ангелкова,

министър на туризма на Република България

Уважаеми представители на туристическия бизнес и на местната власт,

Уважаеми приятели и любители на туризма,

Удоволствие е за мен да Ви приветствам от страниците на специализирания каталог Дестинация България – „Българските общини – туризъм, култура, бизнес“.
Страната ни, макар и неголяма по територия, е събрала в себе си множество богатства – природни, културни, исторически и редица други. Именно това обуславя и богатата гама от туристически продукти, които предлага както на българските, така и на чуждестранните туристи. Нашата задача е да ги показваме и популяризираме, с хъс и всеотдайност, за да може повече хора да научават за безценните дадености на България и да я носят в сърцето си.
От създаването си Министерството на туризма работи целенасочено за превръщането на страната в търсено място за почивка и пътувания в четири сезона. Ключово за нас е популяризирането на културно-историческите богатства, затова разработихме 8 тематични дестинации, които обхващат общини в цялата страна и множество обекти. Това подпомогна за ръст в броя на посетителите на атракциите, като при някои той достига до 90%.
Важен партньор в дейността на министерството са местните власти. Без тях нашата мисия да утвърждаваме страната като целогодишна туристическа дестинация би била трудно постижима. Обръщам се към Вас, за да ви благодаря за вдъхновението и последователността, с която работите, за да привличате повече посетители в районите. Бъдете сигурни, че Министерството на туризма ще бъде партньор на всяка инициатива, допринасяща за развитието на сектора на регионално и национално ниво.
През 2018 г. постигнахме рекорд, достигайки над 9,2 млн. туристически посещения на чужденци, като за първи път в историята на туристическата ни статистика бе премината границата от 9 млн. визити. Ръстът им спрямо 2015 г. е около 31%, а приходите от международен туризъм възлизат на над 7,3 млрд. лв., като нарастването в сравнение с 2015 г. е около 35%.
За периода януари – юли на предизвикателната за сектора 2019 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България е повече от 5,173 млн. Надявам се, че в оставащите месеци ще успеем да запазим постигнатите резултати и ще отчетем добра година за туризма, въпреки силната конкуренция в региона.
В аванс искам да Ви поздравя по повод Световния ден на туризма – 27 септември. Тази година той ще бъде отбелязан под мотото „Туризъм и работа: по-добро бъдеще за всеки“. Според данните на Световната организация по туризъм към ООН секторът създава 10% от работните места в света. Анализите на организацията показват, че трябва да се работи по нови политики, които максимално да увеличат потенциала на отрасъла за създаване на заетост и по-добри работни места, специално за жени и младежи. Необходими са повече усилия и последователни дейности, които да отразяват текущия напредък на технологиите. У нас именно обезпечаването с добре подготвени професионалисти в сектора е едно от предизвикателствата за всички в сектора. Искам да ви уверя, че Министерството на туризма работи последователно в търсене на разумни и работещи решения за преодоляване на тези трудности. Туристическата администрация винаги ще подкрепи инициативи, които биха допринесли както за подобряване на заетостта и работната среда за наетите в отрасъла, така и за устойчивото развитие на туризма като цяло. Благодаря на премиера и правителството за подкрепата за сектора, който бе издигнат в национален приоритет.
Туризмът е преживяване, емоция, но той преди всичко е отговорен бизнес, който създава поминък на стотици хиляди семейства и оживява регионите.
Вярвам, че както досега и занапред с общи усилия ще подобряваме качеството на туристическия продукт, ще повишаваме квалификацията на заетите и ще водим туризма напред и нагоре в утвърждаването на дестинация България.
Пожелавам Ви здраве и високи лични и професионални успехи!

Николина Ангелкова,
министър на туризма на Република България