VIP COMMUNICATION

Your Key to Success

На прага на своята 14-та годишнина агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION PR продължава да представя значими постижения в различни сфери на бизнеса, туристическата индустрия, здравеопазването, образованието, международните отношения и други сфери от обществения живот.

VIP COMMUNICATION PR популяризира и организира събития, свързани с български и чужди компании, институции и организации.

www.vipcompr.com      0882 036 684 / 0888 104 111