Вицепремиерът Николова обсъди актуалната ситуация в сектор туризъм с представители на Българската асоциация на експертите в туризма

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова обсъди актуалната ситуация в сектор туризъм с представители на Българската асоциация на експертите в туризма (БАЕТ). Фокус на разговорите бяха възможностите за финансова помощ на бранша по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и удължаване на мярката 60/40. От страна на организацията в дискусията участваха Димчо Тодоров, председател на БАЕТ, и Мартина Божанска – член на асоциацията.

Министър Николова подчерта, че е важно държавата в лицето на Министерството на туризма и представителите на бизнеса да работят съвместно и координирано в търсене на възможности за подкрепа на сектора. Само така ще имаме работещи инициативи и ще постигаме положителни резултати, посочи още тя.

Представителите на асоциацията поставиха въпроса за целенасочена помощ за екскурзоводите. Министерството на туризма съвместно с Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) подготвя схема за финансовото подпомагането на екскурзоводите и планинските водачи, пострадали от икономическите последствия от COVID-19, обясни вицепремиерът. И уточни, че предвид спецификата им се изисква различен подход при подкрепата, като в момента на експертно ниво се разглеждат възможностите тя да бъде реализирана.

Тема на разговорите бе и възможността за обединение на бранша. Според тях би било добре да има един или двама големи представители, които да са гласът на бизнеса. Министър Николова коментира, че може да се проучат добрите практики в тази посока.

Представителите на асоциацията поставиха и въпроса за образованието и квалификацията на кадрите в туризма. Тяхната позиция е, че положителен ефект за целия отрасъл ще е образователните центрове да подготвят нужните за бизнеса служители. Те посочиха още, че при разработване на мерки и планове за подкрепа на туристическия сектор е добре да се включват и експерти от самия бранш.